Wist je dat?

Dat je bij de service de bal minimaal 16 cm omhoog moet gooien?

Deze bal nagenoeg recht omhoog gegooid moet worden?

Je geen effect mag geven bij het opgooien van de bal?

De bal op een vlakke hand moet liggen?

Dat deze bal steeds zichtbaar moet blijven voor de tegenstander?

De bal ook achter de eindlijn en boven de hoogte van het speelvlak moet blijven?

Je de bal pas mag raken als deze dalend is?

De bal niet alleen over, maar ook om het net heen mag gaan?
Dit laatste geldt voor alle ballen die gespeeld worden.

Een randbal de rand van het speelvlak raakt en dus een goede bal is? 
Het in dat geval wel gebruikelijk is om na afloop van de rally sorry te zeggen?

Een kantbal tegen de verticale zijkant van de tafel komt en een foute bal is?
Het punt in dat geval naar de tegenstander gaat?

Dubbelspel:
Het paar dat mag beginnen met serveren maakt de keuze wie als eerste serveert.
Vervolgens maakt het andere paar de keuze wie als eerste ontvangt.
In de volgende game zal de eerste serveerder eerste ontvanger zijn en andersom.
In een beslissende laatste game, moeten de spelers halverwege van volgorde wisselen.