Vereniging

Onze vereniging

TTV de Schans is opgericht op 2 november 1970.

Geschiedenis van de Schans

Op 2 november 1970 werd de Montfoortse tafeltennisvereniging  „The Backhand” opgericht.
Dit initiatief werd genomen door Henk Moolenaar en Theo Wubben.
Aanvankelijk was er geen accommodatie te vinden in Montfoort, maar gelukkig werd er in Achthoven en later in Oudewater speelruimte gevonden.

In 1972 werd er een vaste ruimte gevonden in het St Joseph in Montfoort.

In 1976 veranderde de naam „The Backhand”  in „TTV De Schans”.
Dit door toedoen van sponsor Ad Spanenburg, lid van de vereniging en eigenaar van restaurant De Schans. 

Sporthal Hofland werd gerealiseerd, zodat vanaf seizoen 1979/1980 voor het eerst in een omgeving werd gespeeld, die volledig beantwoordde aan de eisen van de bond.
Dat bleek ook al snel, want binnen zeer korte tijd werd door TTV De Schans achtereenvolgens de eerste hoofdronde van het NTTB-wintercircuit, alsmede de interland Nederland - Oostenrijk georganiseerd.

Hoogtepunten
De jaarlijks terugkerende Open Montfoortse tafeltenniskampioenschappen, de laatste editie van 2019 was weer een groot suscces! In de Corona jaren was het niet mogelijk om de Open Montfoortse te organiseren, we verwachten dit in 2023 wel weer te kunnen doen.

Een hoogtepunt, georganiseerd door Henk Moolenaar, was op 23 oktober 1989 in het St.Joseph, waar Bettine Vriesekoop een demonstratie gaf. 

Bij het 25-jarig bestaan werd tijdens de receptie aan Joop van Silfhout de Zilveren Speld van de NTTB uitgereikt!  
Dit voor zijn verdiensten voor de tafeltennissport in Montfoort en de organisatie van de vele Open Montfoortse.
Arthur Kers kreeg diezelfde middag het wandbord, behorende bij de benoeming tot lid van verdienste, uitgereikt.

Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan is het TTV De Schans gelukt om
het wereldberoemde Franse duo Secretin en Purkart naar Montfoort te halen.
Op 17 november 2000 gaven deze virtuozen voor ruim 1200 belangstellenden een werkelijk adembenemende show!

Jeugd
In 1982 was er een goed lopende jeugdafdeling. 
Er waren 6 teams en een ledental van 45.
Een jeugdcommissie verzorgde dit geheel en in juni 1982 werd zelfs een echte jeugdtrainer aangesteld. Het ledenaantal groeide naar 60.
De Schans organiseerde in die tijd jaarlijks de Basisscholen-kampioenschappen van Montfoort.
Helaas, zoals het bij veel verenigingen gaat, er zijn te weinig mensen, die te veel moeten doen.
In september 1983 werd de jeugdcommissie opgeheven. Het aantal jeugdleden was dalende.
Vanaf 2015 is er helaas geen jeugd meer.

Clubblad
Eind 1981 werd het initiatief genomen door Henk van der Sluijs en toenmalig lid 
Piet Lindner om een clubblad uit te geven. Het eerste blad verscheen in november 1981.
Hoewel kopij vinden een steeds terugkerend probleem is, komt het zeer gewaardeerde clubblad nog steeds uit.
Het clubblad is jarenlang de grote verdienste van Martin Ewald, erelid, geweest.
Vanaf 2020 wordt het clubblad verzorgd door Brigit Kers.

Clubkleuren
Vanaf 1994 dragen alle leden, dus ook de recreanten het rood-zwarte clubtenue.
Op de rug het door Wim Kok, lid van verdienste, ontworpen logo van De Schans.
Iedereen in dezelfde kleuren, dat is een prachtig gezicht.